Đeo nhạc cho mèo là gì? ý nghĩa của câu chuyện

Jun 25, 2021 Vi
Soan Van 6 Deo Nhac Cho Meo

Lời khuyên từ truyện ngụ ngôn ” Đeo nhạc cho mèo” là gì ? thuộc thể loại gì? tóm tắt

Đeo nhạc cho mèo là gì? thuộc thể loại gì?

Truyện Đeo nhạc cho mèo thuộc thể loại truyện ngụ ngôn. Là loại truyện kể, bằng văn xuôi hoặc văn vần. Thông thường, truyện ngụ ngôn mượn truyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng nói, kín đáo chuyện con người, nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

Trong lịch sử văn học, truyện ngụ ngôn ra đời từ rất sớm. Từ thời cổ đại đã có Ê-dốp – một nhà thơ Hi Lạp chuyên viết truyện ngụ ngôn bằng thơ. Sau này có La Phông-ten cũng là một tác giả truyện ngụ ngôn nổi tiếng.

Lời khuyên của câu chuyện đeo nhạc cho mèo

  • Không được hèn nhát
  • Không được viển vông
  • Không được thiếu trách nhiệm với cộng đồng
  • Phải cân nhắc tới những điều kiện và khả năng khi triển khai một công việc nào đó

Tóm tắt câu chuyện đeo nhạc cho mèo

Bởi mèo cứ ăn thịt chuột mãi nên chuột phải tìm cách bảo vệ giống nòi.

   Cả làng chuột họp nhau lại. Ông Cống có sáng kiến đeo nhạc vào cổ mèo để mèo đi đâu cũng phát ra tiếng kêu, chuột nghe thấy biết đường mà chạy. Cả làng chuột đều cho cách đó rất hay nhưng khi cử người làm thì ai cũng chối đây đẩy. Rốt cuộc anh chuột Chù không biết chối vào đâu được đành phải nhận lời. Khi thấy chuột Chù rón rén đến, mèo nhe nanh, giơ vuốt khiến Chù vội vứt nhạc chạy về báo làng. Không ai dám bàn đến cái nhạc nữa. Bởi thế nên đến tận bây giờ, mèo vẫn cứ ăn thịt chuột.

By Tetra Concepts

Tetra Concepts is the premier provider of Accumulo professional training sessions. Our training courses are designed to empower students with the knowledge necessary to develop cloud applications for production environments.