TCP/IP là gì? viết tắt của từ nào? các ứng dụng sử dụng giao thức TCP/IP

Dec 7, 2020 Vi
12548 2

Giao thức TCP/IP có thể xem như là một công nghệ quan trọng nhất trên internet hiện nay nhưng rất ít người biết về nó vậy bạn có biết TCP/IP là gì không? TCP/IP viết tắt của từ gì? các ứng dụng của giao thức TCP/IP là gì? mời các bạn xem chi tiết trong bài viết nhé.

TCP/IP là gì?

Giao thức Điều khiển Truyền / Giao thức Internet có tên gọi tiếng anh là Transmission Control Protocol/Internet Protocol (viết tắt là TCP/IP) là ngôn ngữ mà máy tính sử dụng để truy cập internet. Nó bao gồm một bộ các giao thức được thiết kế để thiết lập một mạng lưới để cung cấp cho một máy chủ lưu trữ quyền truy cập vào internet.

TCP/IP chịu trách nhiệm kết nối dữ liệu internet chính thức và truyền dữ liệu từ đầu đến cuối bằng cách cung cấp các chức năng khác, bao gồm định địa chỉ, ánh xạ và xác nhận. TCP / IP chứa bốn lớp, khác một chút so với mô hình OSI.

12548

Các ứng dụng sử dụng giao thức TCP/IP

Công nghệ phổ biến đến nỗi người ta hiếm khi sử dụng tên đầy đủ. Nói cách khác, trong cách sử dụng phổ biến, từ viết tắt hiện nay chính là thuật ngữ.

Gần như tất cả các máy tính ngày nay đều hỗ trợ TCP / IP. TCP / IP không phải là một giao thức mạng đơn lẻ – nó là một bộ giao thức được đặt tên theo hai giao thức hoặc lớp quan trọng nhất bên trong nó – Giao thức điều khiển truyền và Giao thức Internet .

Như với bất kỳ hình thức giao tiếp nào, cần có hai thứ: thông điệp để truyền tải và phương tiện để truyền tải thông điệp một cách đáng tin cậy. Lớp TCP xử lý phần thông báo. Thông điệp được chia thành các đơn vị nhỏ hơn, được gọi là các gói, sau đó được truyền qua mạng. Các gói được nhận bởi lớp TCP tương ứng trong bộ nhận và được tập hợp lại thành thông điệp ban đầu.

Lớp IP chủ yếu quan tâm đến phần truyền dẫn. Điều này được thực hiện bằng một địa chỉ IP duy nhất được gán cho từng người nhận đang hoạt động trên mạng.

Nói cách khác, khi một tin nhắn được gửi đi, nó sẽ được chia thành nhiều gói tin phải đến được đích của chúng. Phần IP của TCP / IP đảm bảo chúng đến đúng vị trí bằng cách đi qua các đường dẫn khác nhau. Mỗi gói được chuyển tiếp qua tất cả các nút cổng trên mạng bằng cách kiểm tra địa chỉ IP của người nhận.

Phần TCP đầu tiên đảm bảo rằng kết nối giữa người gửi và người nhận được duy trì từ trước khi gói đầu tiên được gửi đến sau khi gói cuối cùng được tập hợp lại. TCP sau đó chịu trách nhiệm tập hợp tất cả các gói theo đúng thứ tự, yêu cầu gửi lại các gói còn thiếu, sau đó cung cấp xác nhận cho người gửi rằng thư đã được nhận đúng.

TCP / IP được coi là bộ giao thức không trạng thái vì mỗi kết nối máy khách được tạo mới mà không quan tâm đến việc kết nối trước đó đã được thiết lập hay chưa.

Các giao thức phổ biến của TCP / IP bao gồm Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP) và HTTP bảo mật (HTTPS) để xử lý giao tiếp giữa trình duyệt web và máy chủ web và File Transfer Protoco l (FTP) để xử lý việc truyền dữ liệu giữa các máy tính.

Các mô hình TCP / IP được chia thành bốn lớp:

  • Lớp ứng dụng: Xử lý các chi tiết của giao tiếp ở cấp ứng dụng.
  • Tầng vận chuyển: Thiết lập và duy trì kết nối và trao đổi dữ liệu giữa hai thiết bị.
  • Lớp mạng: Còn được gọi là lớp internet, nó xử lý sự di chuyển của các gói tin xung quanh mạng và qua các mạng khác.
  • Lớp vật lý: Nó xử lý các phần vật lý của giao tiếp giữa các máy chủ trong cùng một mạng sử dụng kết nối không dây, cáp ethernet, v.v. Nó còn được gọi là lớp liên kết dữ liệu hoặc lớp giao diện.

TCP so với IP: Sự khác biệt là gì?

TCP và IP là các giao thức riêng biệt hoạt động cùng nhau để đảm bảo dữ liệu được phân phối đến đích dự kiến ​​của nó trong mạng. IP lấy và xác định địa chỉ – địa chỉ IP – của ứng dụng hoặc thiết bị mà dữ liệu phải được gửi đến. TCP sau đó chịu trách nhiệm vận chuyển dữ liệu và đảm bảo dữ liệu được phân phối đến ứng dụng hoặc thiết bị đích mà IP đã xác định. 

Nói cách khác, địa chỉ IP giống như một số điện thoại được gán cho điện thoại thông minh. TCP là phiên bản mạng máy tính của công nghệ được sử dụng để làm cho điện thoại thông minh đổ chuông và cho phép người dùng nói chuyện với người đã gọi họ. Hai giao thức thường được sử dụng cùng nhau và dựa vào nhau để dữ liệu có đích và đến được nó một cách an toàn, đó là lý do tại sao quá trình này thường được gọi là TCP / IP.

Nguồn tham khảo https://www.techopedia.com/definition/2460/transmission-control-protocolinternet-protocol-tcpip

By Tetra Concepts

Tetra Concepts is the premier provider of Accumulo professional training sessions. Our training courses are designed to empower students with the knowledge necessary to develop cloud applications for production environments.